RSS
 

Dyktando „Puls Języka”

24 paź

Forum Inicjatyw Twórczych zaprasza wszystkie chętne

osoby do udziału w dyktandzie „Puls Języka” w ramach

VIII Festiwalu Puls Literatury, który odbędzie się

7 listopada o godz. 17.00, podczas imprezy „Czarno na białym”

w sali widowiskowej FIT.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

Wieczór autorski Jolanty Miśkiewicz

14 paź

DSC_060010 października w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych odbył się wieczór autorski Jolanty Miśkiewicz.

Podczas spotkania publiczność mogła usłyszeć wybrane wiersze, czytane osobiście przez autorkę, jak również przez dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych Renatę Nolbrzak.

Spotkaniu towarzyszył wystąp Ady Rusinkiewicz, która śpiewała piosenki do tekstów bohaterki wieczoru.

Wieczór poetycki odbył się w miłym klimacie przy kawie i domowym cieście.

 

Konkurs malarski „Fraszki na płótnie”

08 paź

plakat konkurs malarski-page0001

 

Wycieczka do Torunia

06 paź

DSC_0160Blisko 80 mieszkańców Gminy Parzęczew-uczestników turnieju sołeckiego wraz z wójtem Ryszardem Nowakowskim uczestniczyło 4 października w wycieczce do Torunia.

Spacerując po starówce, grupa pod kierunkiem przewodnika zwiedziła wiele pięknych i bogatych architektonicznie miejsc m.in.: Dom Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę oraz Ratusz Staromiejski.

Ostatni etap wycieczki prowadził na bulwar spacerowy nad brzegiem Wisły. Stamtąd uczestnicy udali się na rejs statkiem. Z tej perspektywy można było podziwiać ruiny zamku krzyżackiego, resztki murów obronnych i panoramę Starego Miasta.

Pogoda i dobry humor towarzyszył uczestnikom aż do powrotu do Parzęczewa.

Więcej zdjęć w zakładce Galeria 2014

 

Konkurs malarski „Fraszki na płótnie”

03 paź

regulamin konkursu malarskiego-page0001

 

Wieczór autorski Jolanty Miśkiewicz

26 wrz

plakat-page0001

 

VII edycja Przeglądu Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych

22 wrz

22 września do Aleksandrowa Łódzkiego przybyli wykonawcy (zespoły, instrumentaliści oraz soliści) z całego województwa łódzkiego, by prezentować swoje umiejętności podczas VII edycji Przeglądu Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych. Nasz Zespół Śpiewaczy Parzęczewiacy wywalczył III miejsce w kategorii zespoły.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce Galeria 2014

 

Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych „Komu piosnkę komu”

22 wrz

20 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Ozorkowie odbył się Międzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych „Komu piosnkę komu”.

I miejsce w kategorii kapele zajęła Kapela Parzęczewiacy.

II miejsce w kategorii zespoły zajął Zespół Śpiewaczy Parzęczewiacy.

Więcej zdjęć w zakładce Galeria 2014

 

„Tour de Powiat” w Parzęczewie

19 wrz

 

 

Regulamin „CZARNO NA BIAŁYM” 2014

12 wrz

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi
i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi zapraszają do udziału
w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „CZARNO NA BIAŁYM”

REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w Internecie) i nienagradzane w innych konkursach.

3. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.

4. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.

5. Każdy z zestawów wierszy winien być przesłany w 5 egzemplarzach wydruku komputerowego.

6. Do każdego zestawu opatrzonego słownym godłem (prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą w środku imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail autora.

7. Termin nadsyłania prac upływa 10 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy przesyłać na adres:

Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3, 95–045 Parzęczew
z dopiskiem: KONKURS POETYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 listopada 2014 roku w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w ramach edycji regionalnej VIII Festiwalu Puls Literatury.

9. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów (z wyjątkiem laureatów) werdyktu Jury. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową bądź telefoniczną. Informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej http://www.foruminicjatyw.pl/ Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

10. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych, tel.: 42 299 79 23; 500 108 816. Adres do korespondencji mailowej: kultura@foruminicjatyw.pl.