RSS
 

Gazeta „Do Rzeczy”

Bezpłatne lokalne czasopismo informacyjne gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Lutomiersk, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz, Konstantynów Łódzki, Świnice Warckie, Uniejów

Częstotliwość: dwumiesięcznik. Kolportaż poprzez Urzędy Gmin.

Numer: ISSN 2080-1122

Wydawca: Lokalną Grupę Działania „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie

Gazeta finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Łamy czasopisma są otwarte dla osób i instytucji związanych z terenem działania LGD „PRYM”. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do druku oraz do wprowadzania skrótów oraz modyfikacji językowych i terminologicznych.

Adres redakcji: 95-045 Parzęczew, ul. Ozorkowska 3
e-mail: dorzeczy@gmail.com , tel. 42 235-32-70, 500 108 816
http://www.fundacjaprym.pl

ISSN 2080-1122
Nakład: 7000 sztuk

Redaktor naczelny: Renata Nolbrzak
Zespół redakcyjny: Agnieszka Kiejnich, Małgorzata Klauzińska, Justyna Ługowska, Krzysztof Pacholak, Tomasz Barszcz (skład komputerowy, przygotowanie do druku)
Współpracują: Stanisław Frątczak, Małgorzata Posiła, Magda Janik, Joanna Jercha, Milena Nolbrzak, Piotr Sankowski, Renata Janiszewska, Ewa Łuczak

Rozpowszechnianie publikowanych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.