RSS
 

Gazeta „Do Rzeczy”

Bezpłatne lokalne czasopismo informacyjne gmin: Aleksandrów Łódzki, Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice, Zgierz.

Częstotliwość: dwumiesięcznik. Kolportaż poprzez Urzędy Gmin.

Numer: ISSN 2080-1122

Wydawca: Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie

Gazeta finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Do każdego wydania gazety dołączona jest wkładka, finansowana przez gminy: Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice.

Łamy czasopisma są otwarte dla osób i instytucji związanych z terenem działania Fundacji „PRYM”. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do druku oraz do wprowadzania skrótów oraz modyfikacji językowych i terminologicznych.

Adres redakcji: 95-045 Parzęczew, ul. Ozorkowska 3
e-mail: dorzeczy@gmail.com , tel. 42 235 33 96, 500 108 816
www.fundacjaprym.pl

ISSN 2080-1122
Nakład: 7000 sztuk

Redaktor naczelny: Renata Nolbrzak
Zespół redakcyjny: Zofia Dziwisz, Agnieszka Kiejnich, Małgorzata Klauzińska, Tomasz Barszcz, Justyna Ługowska, Jerzy Ledzion (skład komputerowy, przygotowanie do druku)
Współpracują: Stanisław Frątczak, Beata Olejniczak, Małgorzata Posiła, Marta Gmerek, Joanna Jercha, Milena Nolbrzak

Rozpowszechnianie publikowanych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.