RSS
 

18 lt.
18 lutego odbyło się spotkanie na platformie Zoom z dr. Krzysztofem Jajko z Uniwersytetu Łódzkiego, który opowiadał o funkcjonowaniu dawniej i dziś Dyskusyjnych Klubów Filmowych. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób, między innymi uczniowie szkół z Parzęczewa i Chociszewa. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Historia kina w… Parzęczewie”, który z ramienia parzęczewskiego UTW koordynuje Jan Synowiec.

Dofinansowano ze środków projektu „UTW dla społeczności” będącego częścią programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

 
 
 
 
 

Skomentuj