RSS
 

Spotkanie noworoczne

28 sty

13 stycznia odbyło się w Forum Inicjatyw Twórczych spotkanie noworoczne dla wszystkich zespołów i osób działających przy FIT. Byli członkowie zespołów muzycznych, Kół Gospodyń Wiejskich, dzieci uczące się grać na instrumentach oraz ich rodzice. Zaproszeni zostali także sołtysi i przedstawiciele władz gminy. Spotkanie było okazją do prezentacji dorobku artystycznego naszej placówki. Wystąpiły:  zespół śpiewaczy i kapela ludowa z Parzęczewa, nowo powstały zespół biesiadny ze Śniatowej, młodzieżowe zespoły rockowe: Revers i Dziura PoWidłach, a także najmłodsi podopieczni FIT, zarówno wokaliści i instrumentaliści. Warto przy tym zauważyć, ze dzieci uczą się grać  na różnych instrumentach. Najczęściej wybierają  instrumenty klawiszowe, ale są także amatorzy dętych i perkusyjnych. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej,  świątecznej jeszcze atmosferze.

 

Skomentuj