RSS
 

Orła na nowo

30 sie

Zakończyły się prace przy inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu przylegającego do strażnicy OSP w Orłej. W rezultacie obok placu zabaw i siłowni plenerowej stanęła drewniana wiata pełniąca funkcję sceny, wyznaczone i utwardzone zostały miejsc parkingowe, posadzono nowe rośliny, a cały teren został ogrodzony. Powstało ogólnodostępne miejsce rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Orła oraz wszystkich mieszkańców gminy. Prace realizowane były w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orła – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach „Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętej Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wartość wykonanych prac to 354 176,94 zł. Inwestycja realizowana była przez Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.

 

Skomentuj