RSS
 

Puls literatury w Parzęczewie

30 lis

Robert Rutkowski z Łodzi został laureatem I miejsca siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Czarno na białym”, którego uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce 25 listopada w Forum Inicjatyw Twórczych. Wiersze Roberta Rutkowskiego wybrane zostały ze 193 zestawów, jakie wpłynęły na konkurs. Zwycięzca otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł.

Autor urodził się w 1978 r. w Łodzi. Jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Wydał dotąd dwa zbiory wierszy: Niezobowiązujący spacer po cmentarzu (Wydawnictwo „Biblioteka”, Łódź 2002) oraz Łowienie spod lodu (Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2008). Publikował m.in. w „Akcencie”, „Czasie Kultury”, „Frazie”, „Kresach” i „Toposie”. Jest laureatem, prócz „Czarno na białym”, także kilku innych ogólnopolskich konkursów poetyckich. Jego wiersze tłumaczono na język angielski i serbski. Zwycięski zestaw utworów obejmował wiersze: Zrosty, Wiersz w drodze i Muszla, które autor zaprezentował osobiście podczas imprezy.

Jurorzy przyznali także trzy III miejsca i 9 wyróżnień. Laureatami III miejsc i nagród pieniężnych w wysokości 200 zł każda zostali: Hanna Dikta z Piekar Śląskich, która osobiście odebrała nagrodę oraz Magda Wieteska i Janusz Radwański. Szczegółowe informacje dotyczące laureatów znajdują się w zamieszczonym niżej protokole.

Wiersze nadesłane na konkurs oceniało jury w składzie: Maria Duszka – poetka, dziennikarka i bibliotekarka z Sieradza, autorka kilku tomów poetyckich, tłumaczonych na wiele języków, Marek Czuku – poeta, łodzianin, także autor kilku cenionych poetyckich książek oraz przewodniczący jury – Konrad Tatarowski. Dr Tatarowski jest filologiem, eseistą, publicystą i medioznawcą, w latach 1984 – 1994 był dziennikarzem rozgłośni Radio Wolna Europa. Jest także autorem książek: „Światło w ciemności”, „Literatura i pisarze w programie rozgłośni polskiej Radio Wolna Europa” oraz wydanej w tym roku pozycji: „Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego”.

Tegoroczny konkurs był elementem jednego z ważniejszych cyklicznych przedsięwzięć literackich Łodzi i regionu: V Festiwalu Puls Literatury, organizowanego przez Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi oraz łódzki oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W ramach festiwalu odbyło się szereg różnorodnych wydarzeń artystycznych: spotkań z pisarzami (m.in. Andrzejem Sapkowskim, Marcinem Świetlickim, Jackiem Podsiadło), konkursów literackich, koncertów muzycznych, m.in.: Stanisława Soyki i Czesława Mozila. W Parzęczewie, prócz konkursu poetyckiego, odbyły się w tym samym dniu: spotkanie dla dzieci z pisarką Kaliną Jerzykowską, Turniej Jednego Wiersza, którego zwycięzcą został Rafał Gawin z Łodzi oraz koncert zespołu Agnellus, łódzkiej grupy, wielokrotnie nagradzanej na ogólnopolskich festiwalach piosenki. Zespół czerpie inspiracje do swoich utworów właśnie z poezji, głównie współczesnej. W repertuarze grupy znajdują się wiersze m.in.: Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana, Mirona Białoszewskiego, Rafała Wojaczka, ale także Andrzeja Strąka – łódzkiego poety, prezesa łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, jednocześnie dyrektora Domu Literatury w Łodzi – organizatora festiwalu Puls Literatury.

                                                                                                                                                                  Renata Nolbrzak

Serdeczne podziękowania składam fundatorom nagród w konkursie i sponsorom imprezy:

Staroście Powiatu Zgierskiego – Krzysztofowi Kozaneckiemu,

Wójtowi Gminy Parzęczew – Ryszardowi Nowakowskiemu,

Prezesowi Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” – Jolancie Pęgowskiej

Firmie JUWI i reprezentującej ją pani Joannie Błaszczyk.

 

wiersze laureatów I część

wiersze laureatów II część

 

Skomentuj