RSS
 

Turniej Jednego Wiersza

15 lis

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza

 1. Organizatorami Turnieju są: Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Śródmiejskie Forum Kultury – Dom Literatury w Łodzi.

 2. Turniej odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 r. w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych przy ul. Ozorkowskiej 3 w Parzęczewie w ramach V Festiwalu Puls Literatury. Początek imprezy o godz. 18.00.

 3. Do uczestnictwa w konkursie będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji w dniu Turnieju w godz. 17.00-18.00. Podczas rejestracji należy przekazać Organizatorowi egzemplarz utworu, który będzie prezentowany w konkursie.

 4. W Turnieju można prezentować wyłącznie utwory własnego autorstwa napisane w języku polskim, nie nagradzane w innych konkursach literackich i nigdzie dotąd nie publikowane.

 5. Jury dokona wstępnej selekcji utworów zgłoszonych do konkursu pod względem ich wartości artystycznej i zgodności z regulaminem. Utwory dopuszczone przez Jury będą mogły być prezentowane przez autorów w ramach Turnieju.

 6. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.

 7. W turnieju przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe, które zostaną rozdysponowane zgodnie z decyzją Jury.

 8. Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród nastąpi w dniu Turnieju.

 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

 10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 11. Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych; tel.: 42 299 79 23; 500 108 816. Adres do korespondencji mailowej: kultura@foruminicjatyw.pl.

 

Skomentuj