Dofinansowanie

Nazwa funduszu: Fundusz Promocji Kultury

Nazwa zadania: Doposażenie w meble i sprzęt Forum Inicjatyw Twórczych oraz remont siedziby

Wartość dofinansowania: 71 000,00 zł

Całkowita wartość: 90 000,00 zł

 

Projekt obejmuje następujące działania:

  • Remont pomieszczenia technicznego
  • Malowanie ścian wewnątrz budynku
  • Adaptacja akustyczna sali widowiskowej
  • Zakup mebli

 

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.