RSS
 

Nowa wystawa w FIT

19 paź

15 października w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac Katarzyny Mosińskiej. Wernisaż połączony został z koncertem piosenek Ewy Demarczyk w wykonaniu Amelii Jaworowskiej – wokalistki i muzyków: Marty Bednarek, Macieja Janeckiego i Marcina Seweryńskiego.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się od rozmowy, którą z autorką prac przeprowadziła dyrektor Forum Inicjatyw Twórczych – Renata Nolbrzak. Podczas wywiadu dowiedzieliśmy się m.in. że wszelkie zainteresowanie pracami plastycznymi towarzyszyło Pani Katarzynie od dzieciństwa. Myślała o studiach artystycznych jednak ostatecznie wybrała biotechnologię na Politechnice Łódzkiej. Malowanie było cały czas obecne w jej życiu, jednak traktowała je jak hobby. Dopiero po ukończeniu studiów Pani Katarzyna uczestniczyła w kursach malarstwa, które przyczyniły się do decyzji o większym zaangażowaniu w malarstwo. Jak mówi: W malarstwie kocham cały proces twórczy, od pomysłu, po samo malowanie i oczywiście efekt końcowy, który nie jest możliwy bez radości odbiorcy. Czytaj więcej »

 

11 paź

 

Zajęcia teatralne w FIT

21 wrz

 

Kino w Parzęczewie

16 wrz

W lipcu br. zakończyliśmy projekt „Historia kina w ….Parzęczewie”. Realizowaliśmy go w ramach XIII edycji konkursu „Seniorzy w akcji” ogłoszonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego z środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Byliśmy zaangażowani w to przedsięwzięcie przez blisko 18 miesięcy, wliczając w to postępowanie kwalifikacyjne. Trochę to trwało.

Czas na podsumowanie. Głównym zamierzeniem projektu było utworzenie Klubu Filmowego i przywrócenie w naszej społeczności takiego wydarzenia kulturalnego jak oglądanie filmu w kinie. Chcieliśmy dać mieszkańcom naszej gminy – seniorom, młodzieży dorosłym, możliwość smakowania kina na miejscu. Zorganizowaliśmy 7 projekcji, w tym dwie projekcje poza Parzęczewem. Były też dwie wycieczki, konkurs na logo Klubu Filmowego, spektakl teatralny i warsztaty robienia filmów smarfonami. Zorganizowaliśmy dwa spotkania internetowe na temat związków województwa łódzkiego ze sztuką filmową i funkcjonowania takich instytucji jak Dyskusyjne Kluby Filmowe. Gościliśmy siedmioro twórców filmowych i osób związanych z kinematografią. Czytaj więcej »

 

O czym śpiewa Ziemia

14 wrz

Projekt O czym śpiewa Ziemia? Cykl wydarzeń edukacyjno – rozrywkowych realizowany przez Stowarzyszenie Pamięć – Tożsamość – Rozwój we współpracy z Forum Inicjatyw Twórczych dobiegł końca. Cykl wydarzeń poświęconych muzyce ludowej pięciu różnych krajów realizowany był od maja.

Projekt O czym śpiewa Ziemia? Cykl wydarzeń edukacyjno – rozrywkowych został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Każdy z bloków wydarzeń obejmował wykład i koncert. Wykłady dotyczyły muzyki ludowej wskazanych krajów, ich podstawowych cech i historii. Centralnym elementem każdego z wydarzeń był koncert prezentujący repertuar i styl wykonawczy danej tradycji. Dodatkowo Piotr Sankowski przetłumaczył na język polski po jednej piosence z repertuaru każdego z koncertów. Przetłumaczone utwory wraz z wersją oryginalną zostały wykonane podczas każdego koncertu. Czytaj więcej »

 

14 wrz

 

10 wrz

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi
i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi zapraszają do udziału

w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„CZARNO NA BIAŁYM”

REGULAMIN

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w Internecie) i nienagradzane w innych konkursach.
 3. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.
 4. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.
 5. Każdy z zestawów wierszy winien być przesłany w 4 egzemplarzach wydruku komputerowego.
 6. Do każdego zestawu opatrzonego słownym godłem (inaczej: pseudonimem; prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail oraz podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).   Prace należy przesyłać na adres: Forum Inicjatyw Twórczych, Ozorkowska 3, 95–045 Parzęczew z dopiskiem: KONKURS  POETYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”
 8. Informacja na temat formy i terminu rozstrzygnięcia konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w listopadzie
  2021 r.
 9. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów (z wyjątkiem laureatów) werdyktu Jury. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową bądź telefoniczną. Informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej https://www.foruminicjatyw.pl. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
 10. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych, tel.: 500 076 884, adres do korespondencji mailowej: kultura@foruminicjatyw.pl.

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych: Oświadczenie-RODO-Czarno-na-Białym-2021

 

Wernisaż wystawy Siegrid Wiese

06 wrz

Płótna Siegrid Wiese stanowią wyzwanie, zadają pytania, sugerują. Jako fragmenty tysiącletniego snu mają głęboki związek z tajemnicą ludzkiej duszy. Kryje się w nich jakiś dreszcz, potajemne pulsowanie – w gwałtownym tańcu kolorów, w bezdennym spojrzeniu dwugłowej druidki, czy w pozornym spokoju krajobrazu. Światło przebijające przez szczeliny duszy.

               Tak o obrazach Siegrid Wiese pisał Oscar Javier Martinez, a mieszkańcy gminy Parzęczew mieli niedawno okazję, żeby wyrobić sobie własne zdanie na temat twórczości meksykańskiej malarki. Pomysł organizacji wystawy prac Wiese w Forum Inicjatyw Twórczych zrodził się przy okazji realizacji jubileuszowego fresku na budynku Urzędu Gminy w Parzęczewie. Autorem pracy jest meksykański artysta wizualny Jesús González Gutiérrez, a zaprzyjaźniona z nim Siegrid Wiese przyjechała do Polski, by pomóc mu w jej stworzeniu. Jak sama stwierdziła, przy okazji wzięła ze sobą kilkanaście prac, które zmieściły się w jej walizce. Czytaj więcej »

 

Wernisaż wystawy Siegrid Wiese

30 sie

 

17 sie
Bałkańskimi rytmami porwał uczestników jubileuszowej imprezy zespół Sharena! Bałkańska grupa folkowa od blisko dwudziestu lat wykonuje tradycyjne melodie z Serbii, Macedonii, Bułgarii, Bośni i Albanii, doprawione cygańskim i żydowskim smakiem. Zespół wystąpił w składzie: Jan Trojanowski – flety, gitara, śpiew, Małgorzata Pałubska – skrzypce, śpiew Zofia Kolbe-Wojdyr – śpiew, gajda, darbuka, Paweł Stępień – akordeon, Łukasz Owczynnikow – kontrabas/gitara basowa, Maciek Dziedzic – perkusja.
Koncert był elementem cyklu wydarzeń edukacyjno – rozrywkowych realizowanego przez Stowarzyszenie Pamięć – Tożsamość – Rozwój we współpracy z Forum Inicjatyw Twórczych.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach projektu „O czym śpiewa Ziemia? Cykl wydarzeń edukacyjno – rozrywkowych”.