RSS
 

Regulamin XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „CZARNO NA BIAŁYM”

20 Sie

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi
i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi zapraszają do udziału

w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„CZARNO NA BIAŁYM”

 

REGULAMIN

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w Internecie) i nienagradzane w innych konkursach.
 3. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.
 4. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.
 5. Każdy z zestawów wierszy winien być przesłany w 5 egzemplarzach wydruku komputerowego.
 6. Do każdego zestawu opatrzonego słownym godłem (inaczej: pseudonimem; prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail oraz podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).   Prace należy przesyłać na adres: Forum Inicjatyw Twórczych, Ozorkowska 3, 95–045 Parzęczew z dopiskiem: KONKURS  POETYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w ramach edycji regionalnej XIII Festiwalu Puls Literatury.
 9. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów (z wyjątkiem laureatów) werdyktu Jury. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową bądź telefoniczną. Informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej https://www.foruminicjatyw.pl. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
 10. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych, tel.: 500 076 884, adres do korespondencji mailowej: kultura@foruminicjatyw.pl.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Oświadczenie-RODO-Czarno-na-Białym-2019

 

 

19 Sie

 

12 Sie

 

Powrót na wieś – historia Synowcówki

05 Sie

„Niby się znamy, a tak mało o sobie wiemy” – tymi słowami jedna z pań podsumowała na Facebooku spotkanie w Cafe Forum z Małgorzatą i Janem Synowcami.

2 sierpnia gośćmi Cafe Forum byli Małgorzata i Jan Synowcowie, którzy są założycielami Synowcówki, położonej we wsi Tkaczewska Góra, około 25 km od Łodzi. Synowcówka to siedlisko agroturystyczne, w którym Małgorzata i Jan odtwarzają klimat dawnej wsi poprzez odpowiednie zaprojektowanie budynków, dobór ich wyposażenia i wystroju. Właściciele Synowcówki pielęgnują dawne tradycje, dotyczące przetwarzania i konserwacji żywności oraz wypieku chleba. Organizują spotkania i imprezy nawiązujące do zwyczajów naszych babć i dziadków.

Podczas piątkowego spotkania Małgorzata i Jan przedstawili prezentację multimedialną, ukazującą urok tego wyjątkowego miejsca w Tkaczewskiej Górze: stylowe, wiejskie zabudowania, ganek, który zdobią ceramiczne anioły, dzwoneczki, które pięknie grają na wietrze i kwiaty, które są wszędzie, we wszystkich kolorach tęczy. Na terenie siedliska można także zobaczyć dwa stawy rybne z drewnianym pomostem, wędzarnię i ziemiankę. Czytaj więcej »

 

29 Lip

 

Szadkowiacy w Cafe Forum

22 Lip

19 lipca w Forum Inicjatyw Twórczych gościliśmy reprezentantów kapeli podwórkowej Szadkowiacy. Mimo skromnego, dwuosobowego składu, Szadkowiacy rozbawili parzęczewską publiczność.

Kapela Szadkowiacy została utworzona w 2001 roku z inicjatywy Karola Krzemińskiego, który do dziś jest jej kierownikiem. Nagrała dotychczas trzy płyty i cztery teledyski. Szadkowiacy działają przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szadku. Kapela może poszczycić się mianem inicjatora i współorganizatora „Gali Kapel Ziemi Łódzkiej”, w tym roku odbyła się już XVI edycja tej imprezy. Szadkowiacy mają na swoim koncie udział w wielu przeglądach kapel podwórkowych, w których odnieśli spore sukcesy, poza tym możemy zobaczyć ich na festiwalach, targach, jarmarkach, dożynkach i wielu innych imprezach okolicznościowych. Poza twórczością typowo rozrywkową i wykonywaniem utworów z autorskiego repertuaru o charakterze podwórkowym a także ludowym, Szadkowiacy grają muzykę sakralną, kolędy i pastorałki. Czytaj więcej »

 

17 Lip

 

Rusza akcja „Otwarta scena Cafe Forum”!

09 Lip

grunge texture

W związku z organizacją cyklu imprez „Otwarta scena Cafe Forum”, zapraszamy do współpracy artystów – amatorów, chcących zaprezentować swoją twórczość muzyczną lub literacką oraz inne artystyczne wykonania na scenie Cafe Forum.

Osoby chętne do współpracy zapraszamy w celu uzgodnienia szczegółów do siedziby Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, ul. Ozorkowska 3 lub do kontaktu telefonicznego 500 076 884  bądź mailowego kultura@foruminicjatyw.pl.

 

Karkonosze. Mityczna kraina Ducha Gór

09 Lip

Dawno temu legendarny Karkonosz zakochał się bez pamięci i porwał do swojego zamku urodziwą córkę świdnickiego księcia. Księżniczka, chcąc uśpić jego czujność kazała mu na polu liczyć rzepy, co pozwoliło jej uciec w doliny, do ukochanego narzeczonego. Od tego czasu karkonoski Duch Gór zyskał pogardliwe miano Liczyrzepy. I jeszcze dziś, gdy w górach grzmi, starzy ludzie mówią, że to Liczyrzepa rozpacza po stracie ukochanej. Legenda o Duchu Gór to wstęp do prelekcji podróżniczej Sebastiana Bielaka, który 5 lipca odwiedził Cafe Forum.

Sebastian Bielak podczas piątkowego spotkania w Cafe Forum przybliżył zgromadzonym gościom urodziwy krajobraz najwyższego pasma górskiego Sudetów oraz jeden z najciekawszych pod względem przyrodniczym i kulturowym fragment Dolnego Śląska. Sebastian Bielak z wykształcenia jest inżynierem, a więc człowiekiem o zmyśle technicznym, który szanuje dorobek naszej cywilizacji oraz ceni praktyczne podejście do codziennego życia, dlatego prelekcja połączona z pokazem multimedialnym skupiała się głównie na Karkonoszach ukazanych w liczbach, a także na przyrodniczych aspektach tego pasma górskiego. Czytaj więcej »

 

01 Lip