Letni Dom Kultury w Tkaczewskiej Górze

5 listopada w Tkaczewskiej Górze zostanie uroczyście otwarta nowa wiata na terenie sołeckiej działki, funkcjonującej jako Letni Dom Kultury. Gratulujemy przedsięwzięcia i cieszymy się z poszerzania gminnej przestrzeni, związanej z działalnością kulturalną. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje, opracowane przez Annę Maj.

 

„Sołectwo na plus” – Budowa wiaty w Tkaczewskiej Górze

Od kilku lat dysponujemy w Tkaczewskiej Górze działką wiejską, na której możemy spotykać się i organizować różne projekty, głównie międzypokoleniowe. Brak na działce zadaszonego obiektu niestety ograniczał zakres pomysłów, które mogliśmy realizować. W tej sytuacji w styczniu br. samodzielnie przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie budowy wiaty. Opracowane zgłoszenie przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do akcji „Sołectwo na plus”.

Po kilkustopniowych kwalifikacjach Urząd Marszałkowski przyznał nam kwotę 10 000 zł. Taką samą kwotą wsparł nas również Urząd Gminy w Parzęczewie. Zgodnie z deklaracjami z naszego wniosku również Koło Gospodyń Wiejskich naszej wsi zgłosiło gotowość do uczestnictwa w realizacji przedsięwzięcia. Zobowiązaliśmy się m. innymi do korytowania i niwelacji terenu, przygotowania słupków fundamentowych, wykonania podbudowy pod kostkę brukową. Po zakończeniu procedur związanych z podpisaniem umów i wyłonieniem dostawcy wiaty, przystąpiliśmy do realizacji przedsięwzięcia. Obserwowany ostatnio wzrost cen spowodował, że uzyskane dotacje nie wystarczały na zakup i ułożenie kostki brukowej. W tej sytuacji za zgromadzone oszczędności sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich zakupiliśmy niezbędne materiały i postanowiliśmy nie tylko wykonać podbudowę pod kostkę, ale również samodzielnie ją ułożyć.

Dzięki efektywnej współpracy z Urzędem Gminy, zaangażowaniu społeczności naszej wsi oraz dobrej koordynacji robót zadanie zostało zrealizowane w założonym terminie. Obecnie porządkujemy teren i upiększamy otoczenie przed zaplanowanym na 5 listopada uroczystym otwarciem wiaty.

I tak dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy, realizują się nasze wcześniejsze plany i zamierzenia. Dodatkowe obiekty w naszym Letnim Domu Kultury staną się miejscem lokalnych wydarzeń kulturalnych i integracyjnych.

Chętnie podzielimy się doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji przedsięwzięcia ze społecznościami innych wsi.

Anna Maj – Sołtys wsi Tkaczewska Góra

Jeden komentarz do “Letni Dom Kultury w Tkaczewskiej Górze

  1. Gratulacje dla organizatorów i wykonawców. Dzięki wspólnym działaniom powstał piękny obiekt, który przez lata będzie służył całej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *