RSS
 

Uniwersytet w Parzęczewie

22 Maj

            Co to jest dysonans poznawczy, jak działa manipulacja językowa i czy sztuka przekonywania kogoś do własnych racji może być nieprzyjemna w skutkach – tego i innych rzeczy dowiedzieli się członkowie Parzęczewskiego Klubu Seniora na pierwszym spotkaniu, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

            Inauguracyjne spotkanie Parzęczewskiego Klubu Seniora  w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się w czwartek, 17 maja o godzinie 18:00 w Forum Inicjatyw Twórczych. Dwugodzinne warsztaty prowadziła dr Agnieszka Barczyk – Sitkowską – wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizująca się między innymi w naukach o komunikowaniu – perswazji i manipulacji.

            Często osoby starsze postrzegane są jako słabe, bezbronne i niezaradne, potrzebujące pomocy, rzadko wychodzące z domu, niechętne do aktywności społecznej. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna — ludzie powyżej 50 r.ż. mają ogromny potencjał, który może i powinien być wykorzystany. Z takiego właśnie założenia wyszli pomysłodawcy Parzęczewskiego Klubu Seniora, powołanego kilka miesięcy temu przy Forum Inicjatyw Twórczych – Małgorzata Synowiec i Bogdan Wydrzyński. Zajęcia z perswazji i manipulacji zorganizowane w ramach realizowanego z Uniwersytetem Łódzkim projektu udowodniły, że parzęczewscy seniorzy są bardzo aktywni, czynnie uczestniczą w warsztatach, zabierają głos i chętnie współdziałają podczas zajęć grupowych. Czwartkowe spotkanie przyczyniło się do integracji społeczności lokalnej seniorów, którzy wyszli z FIT-u bogatsi o nową wiedzę dotyczącą technik manipulacji.

Dominika Patyk

 

Dzień Matki w Cafe Forum

16 Maj

 

Zapisy na półkolonie letnie w FIT

08 Maj

Forum Inicjatyw Twórczych zaprasza chętne dzieci (od 7 roku życia) z terenu Gminy Parzęczew do udziału w półkoloniach, organizowanych w terminie 25 – 29 czerwca 2018r.

Wstępny program półkolonii:

 • wycieczka do parku rozrywki „Góra Kamieńsk”
 • wycieczka do figloraju
 • wycieczka do Politechniki Łódzkiej
 • wycieczka do kina
 • warsztaty plastyczne

 

Zapewniamy ciepły posiłek każdego dnia.

Ilość miejsc ograniczona.

Odpłatność – 70 zł.

Zapisy w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3, Parzęczew (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15).

 

08 Maj

 

SPOTKANIE

08 Maj

Klub Seniora, działający przy Forum Inicjatyw Twórczych zaprasza mieszkańców Gminy Parzęczew, którzy ukończyli 50. rok życia na spotkanie w dniu 10 maja na godzinę 18.00 (siedziba FIT, ul. Ozorkowska 3, Parzęczew).

Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta bezpłatnych zajęć oraz wycieczek w ramach realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim projektu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „LITERACKIE ŚLADY”

02 Maj

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Literackie Ślady” jest Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie.
 2. Celem konkursu jest:
  – upowszechnianie i popularyzacja literatury i fotografii jako dziedzin sztuki,
  – propagowanie wśród mieszkańców Gminy Parzęczew twórczej postawy.
 3. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Parzęczew, który ukończył 14 lat.
 4. Prace należy dostarczać do siedziby Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie (ul. Ozorkowska 3) w godzinach 8.00 – 15.00.
 5. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 6. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 300 zł. Dla pozostałych laureatów przewidziano nagrody książkowe.

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię. Dopuszcza się dostarczanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się: a) konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp., b) korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).
 1. Nie będą akceptowane prace:  a) z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej, b) powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
 1. Fotografie można dostarczać do Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie na dowolnym nośniku elektronicznym. Nazwę pliku, zawierającego fotografię powinien stanowić tytuł utworu literackiego, którym inspirowane jest zdjęcie.
 2. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie oraz prac zdyskwalifikowanych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji prac konkursowych na stronach internetowych, będących w jego dyspozycji oraz do ich wykorzystania w inny sposób.

 

TERMINARZ

 1. Termin dostarczania prac mija 22 maja 2018 roku.
 2. Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury Konkursu.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
 5. Wyniki Konkursu oraz termin uroczystego wręczenia nagród zostaną ogłoszone na profilu facebookowym FIT oraz stronie internetowej foruminicjatyw.pl w terminie do 30 maja 2018 roku.
 

02 Maj

 

Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem

30 Kwi

Jak wygląda i czy pachnie barwinek, czy motyle nocne mogą być piękne i czy trzeba bać się niedźwiedzia – tego i innych rzeczy dowiedzieliśmy się od gościa Cafe Forum – Sebastiana Bielaka, podróżnika, fotografa i przyrodnika, autora kilkudziesięciu edukacyjnych filmów przyrodniczych oraz ponad 130 publikacji z dziedziny ochrony środowiska i ekologii. Sebastian Bielak przyjechał do nas 27 kwietnia z prelekcją pod tytułem: „Bieszczady. Kraina bezkresnych połonin”.

Sebastian Bielak, poza ogromną wiedzą teoretyczną posiada wiele doświadczenia, zdobytego dzięki licznym wyprawom m.in. na Alaskę, (tę podróż nazywa wyprawą swojego życia), w Góry Stołowe, Karkonosze, Pieniny czy Bieszczady.

Opowieści Sebastiana Bielaka nie można nazwać zwykłą prelekcją. Nasz gość opowiadał o krainie bezkresnych połonin z humorem i ogromną pasją. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się bardzo wiele o malowniczych Bieszczadach, w których żyje ponad 58 gatunków ssaków, 300 gatunków ptaków, a prawie trzy czwarte powierzchni to lasy. Pokaz slajdów, opowieści poruszające wyobraźnię i ciekawostki przedstawione przez naszego gościa pozwoliły nam na chwilę przenieść się w ten najdzikszy region kraju oraz jeden z najcenniejszych pod względem przyrodniczym, zakątek Europy.

Zapraszamy na stronę internetową Sebastiana Bielaka: www.sebastianbielak.pl. Naszego gościa można również oglądać na kanale YouTube „Podróże Bliskie Naturze”.

 

OGŁOSZENIE

26 Kwi

Klub Seniora, działający przy Forum Inicjatyw Twórczych zaprasza mieszkańców Gminy Parzęczew, którzy ukończyli 50. rok życia na spotkanie w dniu 10 maja na godzinę 18.00 (siedziba FIT, ul. Ozorkowska 3, Parzęczew).

Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta bezpłatnych zajęć oraz wycieczek w ramach realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim projektu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

17 Kwi