RSS
 

27 lis

15 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie inwestycji gminnych zrealizowanych w 2013 roku. W spotkaniu, na zaproszenie Wójta, wzięło udział wielu gości, wśród których znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Artur Dunin, Radna Semiku Województwa Łódzkiego – Ilona Rafalska, Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Zofia Koeppe, Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Wiesław Łukomski, Cezary Dzierżek oraz Małgorzata Skupińska,  Starostwo Powiatowe w Zgierzu reprezentowali Sekretarz Powiatu – Adam Świniuch oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Józef Dziemdziela. W spotkaniu licznie wzięli udział również przedstawiciele instytucji gminnych, Radni i Sołtysi z terenu gminy Parzęczew, a także wykonawcy inwestycji oraz sponsorzy.

Podczas spotkania Wójt podziękował wszystkim za przybycie oraz wręczył symboliczne podziękowania osobom, które przyczyniły się do zrealizowania inwestycji na terenie gminy.

Kierownik Referatu Funduszy Europejskich – Małgorzata Posiła omówiła inwestycje zrealizowane w 2013 roku przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące: termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parzęczewie, budowy stacji wodociągowej we wsi Orła, wodociągów w miejscowościach Pustkowa Góra oraz Orła, Krzemień i Duraj, rozbudowy wodociągu wraz z kanalizacją w ul. Ogrodowej w Parzęczewie, przebudowy drogi gminnej przez wieś Żelgoszcz, remontu pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Parzęczewie oraz jej Filii w Chociszewie, utworzenia nowoczesnej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Parzęczewie oraz ogródka dydaktycznego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Parzęczewie.

Podczas spotkania goście mogli obejrzeć świetnie przygotowany występ artystyczny dzieci ze szkoły Podstawowej w Parzęczewie oraz występ artystów działających przy Forum Inicjatyw Twórczych, którzy zaprezentowali fragment spektaklu muzycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.

 

Skomentuj