Maria Duszka jest poetką, dziennikarką, bibliotekarką, animatorką kultury, przewodniczącą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu.    Wydała dotychczas osiem tomików wierszy. Jej utwory zostały przełożone na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, serbski i szwedzki.

Wiersze publikowała m. in. w czasopismach: „Topos”, „Wyspa”, „Odra”, „Przekrój”, „Angora”, „Tygiel Kultury”, „Siódma Prowincja”, „Kalejdoskop”, „Modern Haiku” (USA)  i  „Reibeisen” (Austria) oraz w antologiach w Serbii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Jest założycielką i opiekunką działającego od 2002 r. Koła Literackiego ”Anima”. Jako dziennikarka współpracuje w miesięcznikiem Łodzi i województwa łódzkiego „Kalejdoskop”.  Swoją twórczość prezentowała na organizowanym przez niemiecki land Schleswig – Holstein festiwalu kultury polskiej „PolnischerSommer 2010″.

W 2012 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.maria.duszka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *