Czwartek zarezerwowany dla Siłaczki

Większość osób kojarzy nazwę SIŁACZKA z nowelą Stefana Żeromskiego. Ta uniwersalna opowieść opisuje pracę u podstaw, wierność ideałom, wytrwałość i moralne zwycięstwo człowieka. Z tymi elementami identyfikuje się i jest tożsama nazwa fundacji edukacyjnej, która co czwartek prowadzi zajęcia z parzęczewskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Fundacja Edukacyjna Siłaczka jest organizacją działającą od kilku lat w sferze pożytku publicznego, specjalizującą się głównie w działaniach na polu edukacji, oświaty i wychowania oraz szeroko pojętej ekologii. Nadzór nad nią sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie w swoich podopiecznych siły ducha, woli, umysłu i serca. Celem Siłaczki jest również szukanie, kreowanie i propagowanie nowoczesnych trendów w edukacji, z uwzględnieniem pamięci o tradycjach i kultywowaniu ideałów. Te założenia wdrażane są poprzez program szkoleń, które realizowane są z osobami dorosłymi, a także programy zajęć z dziećmi i młodzieżą. Fundacja Siłaczka jest jedną z 5 organizacji wchodzących w skład Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Nowoczesnej Edukacji przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Struktury organizacyjne Fundacji tworzą specjaliści z fachową wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki i innych dziedzin, co sprawia, że podejmowane działania są wieloaspektowe.

Wiceprezes zarządu – Karolina Chyll Gałecka, która co czwartek odwiedza Forum Inicjatyw Twórczych aby spotkać się ze słuchaczami parzęczewskiego UTW dba o to, aby zajęcia były ciekawe i wielowymiarowe i aby parzęczewscy seniorzy poszerzali swoją wiedzę, umiejętności, ale także żeby zadbali o zdolności fizyczne i manualne. W szerokiej gamie warsztatów oferowanych przez Siłaczkę znajdują się  zajęcia edukacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty aktywności ruchowej czy ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.

W ramach zajęć edukacyjnych, podczas gier logicznych, quizów, zagadek seniorzy rozwijają spostrzegawczość i twórcze myślenie, usprawniają pamięć wzrokową, słuchową i koncentrację.  Celem warsztatów aktywności ruchowej dla seniorów jest: poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń. Ćwiczenia relaksacyjne są zalecane osobom w każdym wieku. Jeśli seniorzy są  sprawni i nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń, warto je wykorzystać jako element składający się na dzienną aktywność. Podobnie jest z ćwiczeniami oddechowymi, sprzyjają one osiągnięciu równowagi psychicznej. Dodatkowo wyrabiają korzystne nawyki, które pozytywnie wpływają na dotlenienie organizmu.

Parzęczewscy seniorzy chętnie uczestniczą we wszystkich formach czwartkowych zajęć, wykazując się przy tym ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością.

Dominika Patyk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *