Kino w Parzęczewie

W lipcu br. zakończyliśmy projekt „Historia kina w ….Parzęczewie”. Realizowaliśmy go w ramach XIII edycji konkursu „Seniorzy w akcji” ogłoszonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i finansowanego z środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Byliśmy zaangażowani w to przedsięwzięcie przez blisko 18 miesięcy, wliczając w to postępowanie kwalifikacyjne. Trochę to trwało.

Czas na podsumowanie. Głównym zamierzeniem projektu było utworzenie Klubu Filmowego i przywrócenie w naszej społeczności takiego wydarzenia kulturalnego jak oglądanie filmu w kinie. Chcieliśmy dać mieszkańcom naszej gminy – seniorom, młodzieży dorosłym, możliwość smakowania kina na miejscu. Zorganizowaliśmy 7 projekcji, w tym dwie projekcje poza Parzęczewem. Były też dwie wycieczki, konkurs na logo Klubu Filmowego, spektakl teatralny i warsztaty robienia filmów smarfonami. Zorganizowaliśmy dwa spotkania internetowe na temat związków województwa łódzkiego ze sztuką filmową i funkcjonowania takich instytucji jak Dyskusyjne Kluby Filmowe. Gościliśmy siedmioro twórców filmowych i osób związanych z kinematografią.

To bardzo cenne przedsięwzięcie, z przyjemnością zaangażowaliśmy się w realizację projektu. – mówi dyrektor FIT Renata Nolbrzak – Zaczęło się od pomysłu Janka Synowca, który opowiedział nam o swojej koncepcji i przygotował wniosek aplikacyjny o środki na realizację zaplanowanych działań. Wniosek okazał się skuteczny, podpisaliśmy umowę i przystąpiliśmy do organizacji poszczególnych etapów projektu. Wszystkie działania koordynował Jan Synowiec, angażował się także w obowiązki sprawozdawcze. Bardzo doceniam takie inicjatywy – to właśnie miedzy innymi do ich wspierania została powołana nasza instytucja.

Największym wyzwaniem w trakcie projektu była oczywiście epidemia i związane z nią ograniczenia. Doceniając wagę bezpośrednich, bliskich kontaktów widzów z zapraszanymi gośćmi za wszelką cenę walczyliśmy o to, by ograniczenia sanitarne nie zmusiły nas do przekształcenia naszego projektu w działania wirtualne. Staraliśmy się, by zaplanowane działania zrealizować w „realu”. Dlatego kolejne wydarzenia odwlekaliśmy do czasu, kiedy poluzowane zostały obostrzenia epidemiologiczne. Z tego powodu działania, które początkowo rozpisaliśmy na 10 miesięcy musieliśmy zrealizować od połowy maja do końca lipca (dwa i pół miesiąca).

W trakcie realizacji projektu korzystaliśmy z pomocy wielu osób i instytucji. Dziękujemy:

  • Panu Antkowi Barańskiemu i Stowarzyszeniu „Tęczowe siedlisko” w Trojanach za zorganizowanie projekcji filmu „Miasteczko”,
  • Pani Renacie Łoszewskiej, Stowarzyszeniu „Orła bez granic” i OSP w Orłej za zorganizowanie projekcji filmu „Cisza – naznaczeni”,
  • Panu Piotrkowi Piserze za obsługę informatyczną projektu,
  • Pani dyrektor Agnieszce Graczyk i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Parzęczewie za współpracę przy organizacji internetowych spotkań młodzieży szkolnej z prelegentami oraz organizacji konkursu na logo Klubu Filmowego,
  • Panu Bogdanowi Wydrzyńskiemu i UTW w Parzęczewie za promocję projektu i wsparcie finansowe.

Szczególnie serdecznie chcielibyśmy podziękować Panu Profesorowi Jackowi Molowi za spotkanie przy okazji projekcji filmu „Bogowie” i przybliżenie nam sylwetki profesora Zbigniewa Religi. Wszystkim za tę pomoc bardzo gorąco dziękujemy. Mamy nadzieję, że także w przyszłości okażecie Państwo równie dużo życzliwego wsparcia.

Koniec projektu „Historia kina w … Parzęczewie” nie oznacza końca Klubu Filmowego, wręcz przeciwnie. Mamy zamiar organizować kolejne projekcje i spotkania. Będziemy Was o tym informować na stronach internetowych Forum Inicjatyw Twórczych i Klubu Filmowego. Już teraz zapraszamy do kina w Parzęczewie.

Jan Synowiec

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *