Konkurs Plastyczny „Straż Pożarna w akcji”

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

„Straż Pożarna w akcji”

Cel konkursu: kształtowanie i  propagowanie bezpieczeństwa pożarowego i szerzenie zasad ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne.

 

Nazwa organizatora/współorganizatorów:

Forum Inicjatyw Twórczych, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew

Gmina Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

 

Zasięg konkursu: gminny

 

Adresaci konkursu: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych w Gminie Parzęczew

 

Zasady udziału w konkursie (przebieg, forma, wymogi pracy konkursowej):

 

 • konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych
 • rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:

a) przedszkola – klasy 0 szkoły podstawowej

b) klasy I – III szkoły podstawowej

c) klasy IV – VI szkoły podstawowej

 • tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu działalności Straży Pożarnej
 • technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka  – do wyboru przez uczestnika konkursu
 • format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
 • prace bez opraw
 • nie przyjmujemy prac  zbiorowych
 • każda praca powinna zawierać następujące informacje:

a) dane osobowe autora,  wiek i klasa

b) prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami      

 • w razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Renata Janiszewska,  nr telefonu  42 235-32-70
 • koordynatorem konkursu na terenie szkoły jest wytypowany przez Dyrektora nauczyciel
 • nagrody za zajęcie I, II, III miejsca dla poszczególnych kategorii  wiekowych
 • rozstrzygnięcie konkursu: 4 maja 2014r. (podczas imprezy „100-lecie OSP Parzęczew”)
 • termin dostarczenia prac: 18 kwietnia 2014r.


Kryteria oceny i wyboru laureatów: zgodność z tematem, staranność, samodzielność wykonania prac oraz oryginalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *