Łódzki teatr w Parzęczewie

28 października w sali widowiskowej Forum Inicjatyw Twórczych młodzi widzowie obejrzeli spektakl Teatru Małego w Manufakturze pt. „Prezesi”. Sztukę autorstwa Zbigniewa Pacury wyreżyserował Mariusz Pilawski.

Sztuka pt. „Prezesi” traktuje o postawach Żydów wobec problemów życia i śmierci, przetrwania, o ich stosunku do Niemców, o ciężkich warunkach życia w getcie. Te sprawy omawia po latach dwóch Żydów, którzy przypadkowo spotkali się na lotnisku.Najważniejsze w sztuce jest jednak porównanie i konfrontacja postaw dwóch prezesów gett: warszawskiego i łódzkiego – Adama Czerniakowa, który nie chciał współpracować z Niemcami i popełnił samobójstwo oraz Chaima Rumkowskiego z łódzkiego getta, który z Niemcami współpracował aż do swego końca. Dwaj bohaterowie sztuki spierają się o te dwie postawy.

W sztuce zagrali Marek Kołaczkowski i Wojciech Bartoszek. Marek Kołaczkowski urodził się w 25 marca 1941 roku w Milanówku. W 1958 r. rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 60. roku przerwał studia uniwersyteckie i wstąpił na Wydział Aktorski PWSTiF w Łodzi. Współpracę z Teatrem im.Stefana Jaracza w Łodzi zaczął w 1969 roku i grał na scenach tego teatru do 1993 roku. Po przejściu na emeryturę nadal gra gościnie w łódzkich teatrach.

Wojciech Bartoszek jeszcze w czasie studiów był aktorem Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1979-1981. Po zakończeniu edukacji występował w latach 1981-1985 w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu, a potem w latach 1985-1988 oraz 1992-1993 – w Teatrze Dramatycznym w Legnicy. Od roku 2005 jest aktorem Teatru Nowego w Łodzi.

Sztuka „Prezesi” jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach projektu „Kultura – interwencje”.

Dominika Patyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *