Regulamin konkursu plastycznego

„Do zobaczenia w Parzęczewie” Historyczne i przyrodnicze walory Gminy Parzęczew


Organizatorzy:

 • Forum Inicjatyw Twórczych
 • Zespół Szkół Szkoła Podstawowa w Parzęczewie

 

Cele:

 • Zainteresowanie dzieci zabytkami znajdującymi się w  gminie Parzęczew;
 • Rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczych;
 • Stworzenie dla dzieci szansy na promocje wykonanych przez siebie prac plastycznych;
 • Rozwijanie dziecięcej wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną.

 

Zasady konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej krajobraz gminy Parzęczew, oddającym przyrodnicze i historyczne walory naszego regionu;
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych z Parzęczewa i Chociszewa;
 • Rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
  1. klasy I – III szkoły podstawowej
  2. klasy IV – VI szkoły podstawowej
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie przez dziecko na kartce formatu A4, techniką dowolną (płaską);
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, przynależność do szkoły i klasy;
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażeniem przez nich zgody na nieodpłatne wyeksponowanie pracy oraz przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

 

Kryterium oceny:

 • walory artystyczne
 • ciekawa interpretacja proponowanej tematyki
 • samodzielność wykonania

 

Terminy:

 • Prace należy dostarczyć do nauczyciela p. Ewy Jędrachowicz do dnia 21 października 2016 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w dniu 26 października 2016 roku o godz. 17.00 podczas wystawy IX Pleneru Malarskiego pt. „Pejzaż malowany Ziemi Łódzkiej”.

 

Ocena i nagrody:

 • Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane przez organizatorów konkursu;
 • Prace oceniane będą w podziale na kategorie wiekowe: klasy I – III oraz IV – VI;
 • Jury przyznaje 3 nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia w każdej kategorii;
 • Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *