RSS
 

Świetne wieści z MKiDN!

25 mar
Projekt „O czym śpiewa Ziemia? Cykl wydarzeń edukacyjno – rozrywkowych” otrzymał dofinansowanie!
Projekt zakłada organizację cyklu wydarzeń poświęconych muzyce ludowej pięciu różnych krajów. Punktem wyjścia będzie lokalny folklor, co wpisze się w planowane obchody 600-lecia Parzęczewa. Realizacja projektu pozwoli wydobyć i uwypuklić to, co wyjątkowe dla naszego regionu przy jednoczesnym wskazaniu różnic między naszą i innymi tradycjami ludowymi.
Projekt realizowany będzie przez Forum Inicjatyw Twórczych oraz stowarzyszenie Pamięć -Tożsamość-Rozwój.
 

Skomentuj