RSS
 

27 Sie

Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi
i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi zapraszają do udziału

w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„CZARNO NA BIAŁYM”

 

REGULAMIN

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy o dowolnej tematyce. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas niepublikowane (także w Internecie) i nienagradzane w innych konkursach.
 3. Powołane przez organizatorów Jury konkursu dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, przyznając nagrody i wyróżnienia. Nagrody mogą być przyznane za cały zestaw lub za jeden utwór.
 4. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.
 5. Każdy z zestawów wierszy winien być przesłany w 5 egzemplarzach wydruku komputerowego.
 6. Do każdego zestawu opatrzonego słownym godłem (inaczej: pseudonimem; prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane) należy dołączyć zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą w środku dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail oraz podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 20 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).   
 8. Prace należy przesyłać na adres: Forum Inicjatyw Twórczych, Ozorkowska 3, 95–045 Parzęczew z dopiskiem: KONKURS    POETYCKI „CZARNO NA BIAŁYM”
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2018 roku w siedzibie Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie w ramach edycji regionalnej XII Festiwalu Puls Literatury.
 10. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do autorów (z wyjątkiem laureatów) werdyktu Jury. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową bądź telefoniczną. Informacje o wynikach konkursu znajdą się na stronie internetowej https://www.foruminicjatyw.pl. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
 11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
 13. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Szczegółowe informacje: Forum Inicjatyw Twórczych, tel.: 500 076 884, adres do korespondencji mailowej: kultura@foruminicjatyw.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych : Oświadczenie RODO – Czarno na Białym 2018

 

Skomentuj

 
 
 1. anonimka

  13 września 2018 at 11:13

  Mam pytanie. Piszę tutaj, ponieważ mail nie chce się wysłać. A więc: Mój wiersz nie zmieścił się na jednej stronie. Co powinnam zrobić? Resztę wydrukować na drugiej stronie czy na innej kartce?

   
 2. anonimka

  13 września 2018 at 11:15

  Mam pytanie. Mój wiersz nie zmieścił się na jednej stronie. Co powinnam zrobić? Resztę wydrukować na drugiej stronie czy na innej kartce?

   
 3. Alicja

  16 października 2018 at 18:22

  A gdzie jest załącznik do oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.?????