Zespół „Szwadron” w FIT


Dzisiejszymi gośćmi FIT-u byli uczniowie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie, tworzący zespół Szwadron oraz młodzi ludzie z Liceum Lotniczego w Dęblinie. Na spotkanie przyszła młodzież ze szkół w Parzęczewie i Chociszewie. Koncert składał się z części muzycznych przeplatanych blokami informacyjnymi. Jeśli chodzi o muzykę, to były to przede wszystkim kompozycje Romualda Lipko, natomiast w części informacyjnej usłyszeliśmy o specyfice nauki w obu liceach. Inicjatorem spotkania był Andrzej Królikowski – kierownik muzyczny zespołu.

Koncert zespołu SHARENA z okazji Dnia Kobiet


Z okazji Dnia Kobiet Burmistrz Parzęczewa, Ryszard Nowakowski zaprosił mieszkańców gminy na uroczysty koncert w Forum Inicjatyw Twórczych. Wystąpił, wykonujący tradycyjne bałkańskie utwory, zespół Sharena. Grupa gra ludowe melodie z Serbii, Macedonii, Bułgarii, Bośni i Albanii doprawione cygańskimi i żydowskimi elementami. Muzycy wystąpili w tradycyjnych strojach, a swoimi energicznymi wykonaniami porwali, szczelnie wypełniającą mury Forum Inicjatyw Twórczych, publiczność. Radni Gminy Parzęczew poczęstowali przybyłych gości cukierkami i symboliczną lampką wina. Wieczór upłynął w miłej, rodzinnej atmosferze i mamy nadzieję, że na długo pozostanie w pamięci widzów. Korzystając z okazji, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Kobietom z okazji Ich święta.